Support
จุลินทรีย์ผงกำจัดกลิ่น
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

EM กับ จุลินทรีย์ ที่ใช้กำจัดกลิ่น บำบัดน้ำเสีย ต่างกันอย่างไร

วันที่: 17-01-2015view 2307reply 0

ขวัญใจ....กำจัดกลิ่น

  

          EM คือ เชื้อจุลินทรีย์ที่เกิดจากการหมัก มีวิธีการผลิตที่หลากหลาย EM ย่อมาจากคำว่า Effective Micro-organisms ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว เกิดจากการทำงานของกลุ่มจุลินทรีย์ต่าง ๆ ใน E.M.) จึงเรียกกันติดปากและอาจมีการเข้าใจผิดเพราะมีการนำไปรวมเข้ากันกับคำว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

          หัวเชื้อจุลินทรีย์ หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่มีการคัดแยกเชื้อบริสุทธุ์(เฉพาะสายพันธุ์เท่านั้น)ซึ้งโดยกระบวนการผลิตทั้งหมดจะทำในห้องปฏิบัติการ(แลป) และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้องตามหลักการด้านจุลวิทยา นอกจากนี้วิธีการนำไปใช้งานในด้านต่างๆก็แตกต่างไปจาก EM อย่างสิ้นเชิง และข้อสำคัญได้มีการนำเชื้อเหล่านี้ไปผลิตเป็น EM ในหลายรูปแบบ การนำเชื้อจุลินทรีย์ไปใช้งานในด้านต่างๆจะต้องมีการทดสอบรวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ ถึงสาเหตุของการนำเชื้อไปใช้หรือการคัดเลือกเชื้อสายพันธุ์ชนิดที่เหมาะสมต่อสภาวะการการดำรงอยู่ของเชื้อชนิดนั้นๆ และ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์ ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

 

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 19-05-2022

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0

 

  ใบรายงานผลการทดสอบ


โดยห้องปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005


ตามผลการทดสอบ เมื่อ 1 ธ.ค. 2559 จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

 

ใบรายงานผลการทดสอบ 

 

KJ-Bio Product จุลินทรีย์ผง กำจัดกลิ่น,ดับกลิ่น,บำบัดน้ำ ได้อย่างดีเยี่ยม 


สนใจสั่งซื้อ,ยินดีให้คำปรึกษา :083-087-0154 ,081-655-7176 , 089-771-6822 

 

ที่ทำการ : เคเจ ไบโอโปรดักส์ (สำนักงานใหญ่)

 

253/857 ซ.เคหะร่มเกล้า64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


E-mail : komaki2520@gmail.com


-------------------------